Základní údaje

 

Název sdružení

Sdružení výrobců protektorů České republiky

Název ve zkratce

SVP ČR

Sídlo

Mělník, Nádražní 1980, PSČ 276 01

Identifikační číslo

IČ: 71216227, přiděleno dne 5.5.2004, ČSÚ

Bankovní spojení

GE Capital Bank,a.s., obchodní místo: Nová 3420, Mělník

Číslo účtu

168584716/0600

Datum založení účtu

7.5.2004

Registrace sdružení

Krajský úřad Středočeského kraje

Č.j. 6695/2004/OVV ze dne 26.4.2004

Registrační číslo : 234/2004/MĚ

Právní moc rozhodnutí : 28.4.2004.